طراحی سایت مشهد

امروز شنبه 30 فروردين 1393

نشر نخعی (عان)

جاذبه های معنوی زبان و ادبیات فارسی (ارزش های جهان شمول)

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

جاذبه های معنوی زبان و ادبیات فارسی (ارزش های جهان شمول)

چکیده:
عواطف انسانی بازتاب یافته در متون ادب فارسی را می توان به سه ساحت و مرتبه متمایز تقسیم کرد. در ساحت اول، شاعـران و نویسنـدگان از عواطـفی سخن می گویند که جنبـه شـخصی و فردی دارد؛ در مرحله دوم، آنها به دغدغه هایی می اندیشند که از حریم و حدود شخصی عبور کرده، زبان حال اجتماعی محدود یا وسیع قرار می گیرد؛ این گونه امور مبین رنج و شادی یا غم و اندوه یک صنف، گروه، مردم یک شهر یا در نهایت، یک کشور با تاریخ، جغرافیا و دین و مذهب واحدند؛ در مرتبه سوم، با تظاهرات عاطفی ای مواجهیم كه در سراسر تاریخ با انسان همراهند. آنچه بیان می شود، دغدغه ها و مطلوبات انسان به ماهو انسان است. باوجود محدودیت های جغرافیایی، فرهنگی، دینی و مذهبی، در این گونه آثار از ارزش های بشری و انسانی ای كه از مرز زمان و مكان محدود فراتر می روند، سخن می رود؛ ارزش هایی كه به سرنوشت انسان و مشكلات حیات انسانی مربوط است. آثار ادبی فارسی، به ویژه آثاری كه از مصادیق شاهکارها محسوب می شوند، در پرداختن به مسائل و موضوعات انسانی، از بیان دغدغه های شخصی و اجتماعی خالی نیستند؛ امّا بیشترین وجهه همت خود را به تبیین مسائل انسانی در ابعاد جهانی معطوف کرده اند. در این مقاله، به یكی از این ابعاد، یعنی انسان دوستی به مفهوم عام یا انسان گرایی در مفهوم خاص، می پردازیم
کلیدواژه ها: ادبیات فارسی، ارزش های جهان شمول، انسان دوستی، انسان گرایی

نقی فلاح نژاد، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هوایی شهید ستاری

(منبع: همایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، شورای گسترش فارسی)

توجه مهم! ضمن تقدیر از نویسندگان ارجمند، درج چکیده مقالات در این تارنما به مفهوم تایید کامل آنان نمی باشد!

***** "نشر نخعی" (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام *****

www.NakhaeiPress.com  // این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

09153156411 – 09394306411

8653261 (0511) مشهد الرّضا (ع)

 

چکیده:
مراکز فرهنگی فارسی در پاکستان، تأثیر فوقالعاده ای در گسترش زبان و ادب فارسی در سراسر این منطقه پهناور دارند. پس از تأسیس کشور پاکستان در 1947م، در شهرهای بزرگ پاکستان که پاسدار و نگهبان فرهنگ اسلامی ایرانی است، مراکز فرهنگی زبان و ادب فارسی تأسیس شد؛ این مراکز، به صورت کرسی یا گروه های زبان و ادب فارسی، تقریباً در بیشتر دانشگاه های دولتی وجود دارد. در این مقاله، تمام کرسی ها یا گروه های زبان و ادب فارسی در دانشگاه های پاکستان معرفی و نقش آنها در توسعه زبان فارسی در پاکستان بررسی شده است.
کلیدواژه ها: زبان فارسی، پاکستان، دانشگاهها


جاذبه های معنوی زبان و ادبیات فارسی (ارزش های جهان شمول)


نقی فلاح نژاد، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هوایی شهید ستاری


عواطف انسانی بازتاب یافته در متون ادب فارسی را می توان به سه ساحت و مرتبه متمایز تقسیم کرد. در ساحت اول، شاعـران و نویسنـدگان از عواطـفی سخن می گویند که جنبـه شـخصی و فردی دارد؛ در مرحله دوم، آنها به دغدغه هایی می اندیشند که از حریم و حدود شخصی عبور کرده، زبان حال اجتماعی محدود یا وسیع قرار می گیرد؛ این گونه امور مبین رنج و شادی یا غم و اندوه یک صنف، گروه، مردم یک شهر یا در نهایت، یک کشور با تاریخ، جغرافیا و دین و مذهب واحدند؛ در مرتبه سوم، با تظاهرات عاطفی ای مواجهیم كه در سراسر تاریخ با انسان همراهند. آنچه بیان می شود، دغدغه ها و مطلوبات انسان به ماهو انسان است. باوجود محدودیت های جغرافیایی، فرهنگی، دینی و مذهبی، در این گونه آثار از ارزش های بشری و انسانی ای كه از مرز زمان و مكان محدود فراتر می روند، سخن می رود؛ ارزش هایی كه به سرنوشت انسان و مشكلات حیات انسانی مربوط است. آثار ادبی فارسی، به ویژه آثاری كه از مصادیق شاهکارها محسوب می شوند، در پرداختن به مسائل و موضوعات انسانی، از بیان دغدغه های شخصی و اجتماعی خالی نیستند؛ امّا بیشترین وجهه همت خود را به تبیین مسائل انسانی در ابعاد جهانی معطوف کرده اند. در این مقاله، به یكی از این ابعاد، یعنی انسان دوستی به مفهوم عام یا انسان گرایی در مفهوم خاص، می پردازیم
کلیدواژه ها: ادبیات فارسی، ارزش های جهان شمول، انسان دوستی، انسان گرایی

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید